Hvis Ordre/faktura/kjøpsbevis ikke legges ved dette skjema vil retten til garanti kunne falle bort